Reglement


Våpenregler:

Disse reglene gjelder for alle props gjennom hele KawaiiCon.

Sverd av metall eller tre er ikke lov, med mindre dette sitter fast i sliren - slik at sverdet ikke kan trekkes ut. Sverd festet i slire skal fortsatt ikke være skarpt. Dersom sverdet er laget i foam, worbla, 3D print e.l. kan heller ikke sverdet være spisst i noen ende. Dette gjelder også kniver, piler, chakrams, ninjastjerner, økser o.l. I motsatt tilfelle vil våpenet bli konfiskert.

Pistoler og andre våpen (f.eks airsoft-våpen) er ikke lov. Unntaket er dersom det helt tydelig er snakk om en etterligning; eksempelvis en lakkert vannpistol eller lignende (husk da å markere tuppen rød så det er synlig at dette er en etterligning). Naturtro våpenkopier vil bli konfiskert (tilfeller hvor man ikke tydelig kan se om et våpen er ekte eller ikke). Dersom våpenet er en bue skal den ikke være funksjonell/ekte. Bue med streng er lov såfremt strengen ikke har en faktisk solid funksjon som lar deg skyte med den, men er til "pynt".

Balltre og lignende slagvåpen er ikke lov, med mindre dette er laget i foam eller andre lignende materialer som er lettvektige. 

Cosplayere som bærer våpen skal ikke vifte rundt med eller kaste disse, med mindre de er i et klarert område hvor det ikke er mulig å treffe andre (f.eks photoshoot posering uten folk i umiddelbar nærhet). Dersom man opptrer uansvarlig med våpenet sitt vil det kunne bli konfiskert.

Hvis du har flere spørsmål kan disse sendes til kawaiicosplaykonk@gmail.com

Filming og photoshoots:

Å ta bilder og filme er en stor del av det å være på con! Pass på at dersom man filmer eller fotograferer, at man ikke opptar et område som brukes til ferdsel og stenger plassen for andre. Vis hensyn til hverandre. 


Generelle regler for oppførsel i møte med cosplayere:

KawaiiCon har mange fantastiske cosplayere på besøk! Vi er så heldige at de fleste som gjester KawaiiCon har forståelse for hobbyen, og respekt for tid, penger og ressurser som inngår i kreasjonene folk lager. Likevel vil vi presisere et par regler for alle besøkende som gjelder rundt cosplay og generelle regler for oppførsel:

  1. Alle besøkende plikter å oppføre seg respektfullt ovenfor cosplayere som gjester KawaiiCon. Vær forsiktige med kostymene deres. Dersom du bidrar til å ødelegge et kostyme vil du kunne bli erstatningspliktig.

  2. Spør før du tar bilde av en cosplayer. Hvis personen er opptatt (henholdsvis spiser eller prater med noen andre) vent til de er ledige. Selv om noen har på seg kostyme gjelder fortsatt normal folkeskikk.

  3. Som en del av antrekket er noen av cosplayerne også lett antrukket. Dette er ikke en invitasjon til dårlig oppførsel. Dersom noen av våre gjester oppfører seg uanstendig ovenfor cosplayere - herunder beføler eller kommer med negative, og/eller seksualiserte utsagn - vil dette medføre umiddelbar utvisning fra KawaiiCon og politianmeldelse. Billetten vil ikke bli refundert. Ung alder er ingen unnskyldning.

Dersom du er cosplayer og opplever noe negativt: Ta kontakt med en av våre vakter og hendelsen vil bli undersøkt. Ta kontakt med en av våre vakter eller i Info Desk, meld i fra så vil hendelsen bli undersøkt. Det skal være lav terskel for å si ifra; vi aksepterer ikke at noen opptrer uanstendig mot cosplayere. Personene som står for trakassering e.l. vil umiddelbart bli utvist fra KawaiiCon. Billettprisen vil ikke bli refundert.